Zainwestuj w siebie – osiągnij sukces!

Zdobądź zawód w naszym technikum i dostań się na studia.

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE

1.TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

2.TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3. KUCHARZ

 

1. Technik żywienia i usług gastronomicznych

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z organizacją, kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych w zakładach świadczących usługi gastronomiczne.

PLAN NAUCZANIA OBEJMUJE:

 • przedmioty ogólnokształcące, m. in.: j. angielski, j. niemiecki,
 • w zakresie rozszerzonym: biologia, j. angielski

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii,
 • język angielski zawodowy,
 • działalność gospodarcza w gastronomii,
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
 • zasady żywienia,
 • organizacja produkcji gastronomicznej,
 • usługi gastronomiczne,
 • pracownia gastronomiczna,
 • pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej,
 • pracownia obsługi klienta,
 • praktyka zawodowa: 4 tygodnie.

GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?

Stanowisko szefa kuchni lub kucharza w:
 • restauracjach
 • restauracjach hotelowych
 • restauracjach w pensjonatach
 • domach wczasowych
 • domach weselnych
 • na statkach wycieczkowych
 • na promach
 • w firmach cateringowych
 • własnej firmie gastronomicznej
A z tytułem technika żywienia i gastronomii oraz po maturze, możesz studiować na dowolnym kierunku wybranej uczelni wyższej.
STUDIA KIERUNKOWE:
 • Gastronomia i sztuka kulinarna
 • Gastronomia i hotelarstwo
 • Manager żywności i żywienia
 • Technologia żywności i żywienia człowieka
 • Dietetyka i promocja zdrowia
 • Dietetyka kliniczna
 • Dietetyka w sporcie i rekreacji
 • i każde inne

2. TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Technik organizacji turystyki to zawód dla ludzi z pasją, ciekawych świata, posiadających zainteresowania krajoznawcze, kulturalne i administracyjne, pragnących spełniać marzenia o podróżach – swoje i innych. Kierunek pozwala zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Przygotowuje także do podjęcia studiów na uczelniach wyższych.

PLAN NAUCZANIA OBEJMUJE:

 • przedmioty ogólnokształcące, m. in.: język angielski i j.niemiecki,
 • geografia, historia lub język angielski na poziomie rozszerzonym

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • język angielski zawodowy,
 • podstawy turystyki,
 • obsługa ruchu turystycznego,
 • geografia turystyczna,
 • marketing usług turystycznych,
 • obsługa informatyczna w turystyce,
 • zajęcia praktyczne,
 • specjalizacja (kurs pilotów wycieczek zagranicznych),
 • praktyki zawodowe (12 tygodni)

GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?

 • Organizacja wycieczek krajowych i zagranicznych
 • Pilotowanie wycieczek krajowych i zagranicznych
 • Organizacja zagranicznych wyjazdów biznesowych
 • Pisanie bloga na bazie własnych podróży
 • Praca w biurze podróży
 • Prowadzenie własnego biura podróży
A z tytułem technika organizacji turystyki oraz po maturze, możesz studiować na dowolnym kierunku wybranej uczelni wyższej.
STUDIA KIERUNKOWE:
 • Turystyka i rekreacja
 • Turystyka i wypoczynek
 • Turystyka przygodowa
 • Turystyka i zarządzanie dziedzictwem
 • Kulturoznawstwo
 • Administracja europejska
 • Geografia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Relacje międzykulturowe
 • Język angielski w turystyce
 • i każde inne

Branżowa Szkoła I stopnia

3. KUCHARZ

3-letnia szkoła przygotowująca do zawodu. Praktyki realizowane są w szkole w ramach zajęć praktycznych. Praktyka zawodowa w zakładzie pracy – 4 tygodnie w klasie II.

PLAN NAUCZANIA OBEJMUJE:

 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • język angielski zawodowy
 • zasady żywienia
 • wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • zajęcia praktyczne z przygotowywania i wydawania dań

STUDIA KIERUNKOWE:

 • Gastronomia i sztuka kulinarna
 • Gastronomia i hotelarstwo
 • Manager żywności i żywienia
 • Technologia żywności i żywienia człowieka
 • Dietetyka i promocja zdrowia
 • Dietetyka kliniczna
 • Dietetyka w sporcie i rekreacji
 • i każde inne

Nauczysz się:

 • sporządzać potrawy i napoje,
 • profesjonalnie dekorować potrawy,
 • przestrzegać zasad racjonalnego żywienia,
 • planować zakupy,
 • planować i sporządzać karty menu,
 • obliczać wartość energetyczną i odżywczą produktów,
 • współpracy w zespole 
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • języków obcych, kontaktów interpersonalnych oraz odpowiedzialności.

GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?

 • restauracjach
 • restauracjach hotelowych
 • restauracjach w pensjonatach
 • domach wczasowych
 • domach weselnych
 • na statkach wycieczkowych
 • na promach
 • w firmach cateringowych
 • własnej firmie gastronomicznej
Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia można kontynuować naukę w dwuletniej szkole branżowej II stopnia. Jej ukończenie, po zdaniu egzaminu zawodowego, umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
A z tytułem technika żywienia i gastronomii oraz po maturze, możesz studiować na dowolnym kierunku wybranej uczelni wyższej.
Podziel się!

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.