Założycielka

bł. Marcelina Darowska

Podejmujemy pracę wychowawczą w duchu, jaki pozostawiła siostrom założycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, bł. Marcelina Darowska. Stworzyła ona nowatorski system wychowawczy, który do dziś funkcjonuje w szkołach Zgromadzenia.

 

Systemów opiera się na czterech zasadach:

  • nauczyć dzieci żyć Bogiem
  • nauczyć, żeby były dobrymi Polakami
  • nauczyć, żeby kochały obowiązek
  • nauczyć dzieci myśleć
Zasada PIERWSZA

…wyrastała z przekonania, iż Bóg jest wszystkim – przez wszystko idzie się do Boga (bł. M. Darowska). Bł. Marcelina Darowska uważała, że Bóg jest nadrzędnym celem w życiu człowieka, który powinien scalać i ukierunkowywać całe jego życie i postępowanie. Natomiast wychowawca winien towarzyszyć podopiecznemu w jego osobistym odkrywaniu Boga jako Ojca i Stwórcy.

Zasada DRUGA

…w ustach Marceliny Darowskiej brzmi: Bóg nas stworzył Polakami. Dzieci zrozumieć powinny, jakie obowiązki to na nie wkłada. W myśl tej zasady naszej założycielki, staramy się rozbudzać w naszych wychowankach świadomość własnej narodowości i poczucie odpowiedzialności za własną Ojczyzną, lokalną społeczność i solidarności z rodakami. Narodowość, język i zwyczaje to narzędzia do spełnienia Woli Bożej, wyznaczonej nam przez Boga.

Zasada TRZECIA

…Marceliny Darowskiej podejmuje problem poczucia obowiązku i odpowiedzialności. Każdy stan ma swoje obowiązki, które należy poznać i wypełnić. Uczyć dzieci rzetelności, sumienności, samodyscypliny i uczciwości: to niesłychanie ważne i trudne zadanie jakie mają do wypełnienia wychowawcy.

Zasada CZWARTA

…tylko z pozoru brzmi banalnie. W pierwszym rzędzie chodzi o umiejętność uczenia się – nie tyle pamięciowego opanowania materiału, co umiejętność logicznego myślenia i kojarzenia. Zasada to dotyka również fundamentalnych kwestii takich jak: podejmowanie wyborów czy wygłaszanie przemyślanych sądów. Pośrednio chodzi także o kształtowanie sumienia, poszerzanie horyzontów myślowych oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

System wychowawczy bł. Marceliny Darowskiej w głównej mierze dotyczy dziewcząt i kobiet, które, według Matki Darowskiej, mają zasadniczy wpływ na kształt rodziny, społeczeństwa, a w konsekwencji całego narodu. „Niewiast mądrych i mężnych świat dziś potrzebuje – takie mu wychować – wolą Boga przedwiecznego – zadaniem Zgromadzenia naszego”, pisała założycielka sióstr niepokalanek.

Dlatego też, mimo iż system wychowawczy Matki Darowskiej wyrósł z potrzeb narodu polskiego w trudnych czasach zaborów, to główne jego zręby pozostają aktualne również dziś.

MISJA SZKOŁY

Zgromadzenie sióstr niepokalanek zostało powołane do życia po to, by odnowić polskie społeczeństwo, a zwłaszcza polską rodzinę.

Środkiem do realizacji tego celu miało stać się wychowanie dziewcząt. Nie chodzi jednak o wychowanie potulnych pensjonarek czy wzorowych uczennic, lecz kobiet z charakterem.
Według naszej założycielki, Marceliny Darowskiej, kobieta jako żona, matka i obywatelka kraju ma wieloraki wpływ na życie rodzinne i społeczne. Zatem Marcelina przygotowywała wychowanki do objęcia tych ról.

Kobieta, jest matką przyszłości. „Co matka wszczepi – nie zginie” – mówiła Marcelina Darowska. Lecz, zaraz potem ze smutkiem stwierdzała, że „często matki tak wychowują, że nic nie wszczepiają”.

Rzetelna formacja intelektualna i duchowa jest tym, czego potrzeba kobiecie. Marcelina była przekonana, że niska pozycja socjalna kobiety jest „znakiem barbarzyństwa narodu”, a upadek narodu – upadkiem kobiety.

Jaka ma więc być ta, w której Darowska widzi środek odnowy kraju? Ma być myśląca, i to myśląca krytycznie, samodzielna w opinii, mądra i mężna, zrównoważona, oddana i silna wiarą w Boga, świadoma swych korzeni narodowych, gotowa do współodpowiedzialności za wszystko, czego się podejmie. Nie może być ona w żadnym razie pustą, lekkomyślną maskotką mężczyzny, lecz jego towarzyszką i współpracownicą.

To ambitne zadanie siostry niepokalanki realizują w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i żeńskich szkołach średnich z internatami.

Nasza lokalizacja
Nasza lokalizacja
33-300 Nowy Sącz,
ul. Poniatowskiego 7
Telefony
Telefony
(018) 442-04-04,
(018) 443-83-47
Adres e-mail
Adres e-mail
Nasze konta bankowe
Nasze konta bankowe
Nazwa rachunku:
ZSG Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
BS – Nowy Sącz
Nr rachunku: 77 88110006 0000 0043 5828 0001

Nazwa rachunku:
TGH Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
BS – Nowy Sącz
Nr rachunku: 17 88110006 0000 0000 0127 0001

Podziel się!

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.