Tradycja

 125 lat Szkoły Sióstr Niepokalanek

 

1897 – 1933 – Szkółka Ludowa – 4-letnia bezpłatna szkoła podstawowa dla dzieci z okolicy- rocznie przebywało w niej od 120 do 170 uczniów.

 • 1897 – 1939 – Szkoła Powszechna oraz Gimnazjum Humanistyczne im. Królowej Korony Polskiej.
 • 1933 – Rozpoczyna pracę Szkoła Gospodarcza im. Pani naszej Jazłowieckiej, prowadzona na dwóch poziomach: I- po szkole powszechnej, II – po szkole średniej.
 • 1939 – 1945 – Tajne nauczanie w kompletach gimnazjalnych, dożywianie ludności (szczególnie dzieci ludzi bezdomnych i w podeszłym wieku).
 • 10 X 1940 – Rozpoczyna pracę koedukacyjna Państwowa Szkoła Handlowa. Zajęcia trwają do 2 II 1943r.
 • 4 IV 1941 – Zajęcie Szkoły Gospodarczej i części szatni przez oddział żołnierzy niemieckich.
 • Od 9 V 1942 – w Klasztorze mieściło się 8 szkół: Szkoła Handlowa, Szkoła Krawiecka i Gospodarcza, Kurs Techniczny, 6 szkół powszechnych pracujących na zmiany oraz nauczanie religii.
 • 29 I 1945 – Jawne otwarcie Gimnazjum – 150 uczennic; W okresie powojennym władze PRL narzucały zmiany profilu szkoły.
 • 1945-1950 – Gimnazjum i Liceum Humanistyczne;
 • 1946-1951 – Roczna Szkoła Rolnicza, Gimnazjum Gospodarcze, Liceum Hotelarskie;
 • 1951-1953 – Technikum Przemysłu Gospodniego i Technikum Gastronomiczne;
 • 1950 – Szkoła Gospodarcza im. Pani Naszej Jazłowieckiej (2-letnia), która została przekształcona na Zasadniczą Szkołę Gastronomiczną (3-letnią);
 • 1953 – pozwolono tylko na prowadzenie Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej 2-letniej, potem 3-letniej o zmieniających się specjalnościach;
 • 1 IX 1957 – otwarty został Internat i Szkoła Podstawowa dla dzieci potrzebujących przebywania w klimacie podgórskim; władze państwowe po miesiącu cofnęły pozwolenie na prowadzenie szkoły;
 • 1972 – Internat małych dzieci został zlikwidowany;
 • 1981 – 1989 – Otwarto 4-letnie Liceum Zawodowe (specjalność: gastronom);
 • 1986 – Rozpoczęło pracę Technikum Gastronomiczne (zawód: technik technologii żywienia – żywienie zbiorowe);
 • 1 IX 2002 – przekształcenie szkół ponadpodstawowych w ponadgimnazjalne (reforma systemu edukacji); Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna jest znowu 2-letnia, Technikum Gastronomiczne – 4-letnie (zawód: technik organizacji usług gastronomicznych);
 • 1 IX 2003 – zmiana nazwy Technikum Gastronomicznego na Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie; otwarcie Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. Królowej Polski.
 • 31 VIII 2011 – zamknięcie Gimnazjum, kontynuacja pracy Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia.
BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE
Nasza lokalizacja
Nasza lokalizacja
33-300 Nowy Sącz,
ul. Poniatowskiego 7
Telefony
Telefony
(018) 442-04-04,
(018) 443-83-47
Adres e-mail
Adres e-mail
Nasze konta bankowe
Nasze konta bankowe
Nazwa rachunku:
ZSG Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
BS – Nowy Sącz
Nr rachunku: 77 88110006 0000 0043 5828 0001

Nazwa rachunku:
TGH Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
BS – Nowy Sącz
Nr rachunku: 17 88110006 0000 0000 0127 0001

Podziel się!

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.