REKRUTACJA ONLINE
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Tu możesz zapisać się do naszej Szkoły

Kliknij przycisk, aby przejść do rekrutacji ONLINE do obu szkół

Szanowni Państwo
Szanowni Kandydatki i Kandydaci

Do naszej szkoły zapraszamy chłopców i dziewczęta, którzy chcą zdobyć dobre wykształcenie, zawód i bliskie są im wartości chrześcijańskie.

Jeśli jesteś młodym człowiekiem, który chce w życiu czegoś więcej – to nasza szkoła jest właśnie dla Ciebie!

Biorą pod uwagę obecną sytuację w naszym kraju oraz ogromną ilość ograniczeń związanych z przemieszczaniem się i organizowaniem różnego rodzaju spotkań, uruchamiamy dla Was platformę rekrutacyjną do obu naszych szkół.
Sposób zapisywania do szkół jest bardzo podobny i maksymalnie uproszczony. Musimy pamiętać jednak o tym, aby wszystkie formalności były spełnione. Dlatego prosimy o zapoznanie się z informacjami o sposobie rekrutacji.

INFORMACJE OGÓLNE

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie i Branżowa Szkoła I Stopnia  Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu  jest katolicką szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej.

Pobyt w naszej szkole pomaga uczniom dobrze przygotować się do matury i egzaminów zawodowych. Dzięki indywidualizacji i zaangażowaniu nauczycieli od lat cieszymy się bardzo wysoką zdawalnością egzaminów, zarówno maturalnych jak i zawodowych. Wychowujemy dla rodziny i społeczeństwa. Naszych wychowanków pragniemy wyposażyć w umiejętności, które pozwolą im funkcjonować w każdej grupie i stawać się lepszym człowiekiem.

Do tej pory w naszej szkole uczyły się tylko dziewczęta, ale od roku szkolnego 2021/2022 zapraszamy również chłopców. Internat będzie tylko dla dziewcząt, chłopcy muszą do szkoły dojeżdżać.

Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca  2024 i potrwa do 30.06.2024. Dokumenty można składać online lub osobiście w sekretariacie szkoły, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się na rozmowę i zwiedzanie szkoły, pod numerem (18) 442 04 04 lub pisząc na adres mailowy smanast@poczta.onet.pl  lub szkola@bialyklasztor.pl

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Do naszych Szkół można się zapisać na dwa sposoby (DWIE ŚCIEŻKI):
1. Wypełnienie FORMULARZA ON-LINE z takimi samymi pytaniami i polami, jak w tradycyjnym kwestionariuszu (ścieżka zielona),
lub
2. Pobranie na swój komputer KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO odpowiedniego dla wybranej szkoły i kierunku, wydrukowanie, wypełnieni o odesłanie za pomocą niniejszej strony do nas (ścieżka niebieska).

Obie ścieżki są równoważne, żadna z nich nie zwiększa ani nie zmniejsza szans Kandydatów na przyjęcie. Obie są jedynie pomocą w dopełnieniu obowiązku rekrutacyjnego.

Nie musisz do nas przyjeżdżać osobiście. PONIŻEJ WYJAŚNIENIE OBU ŚCIEŻEK REKRUTACJI

FORMULARZ ON-LINE
1. KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZEJŚĆ DO FORMULARZA
2. Wypełnij formularz. Poproś Rodziców o zaznaczenie odpowiednich zgód i potwierdzeń.
3. Wciśnij WYŚLIJ FORMULARZ. Sprawdź swoją skrzynkę e-mail, ponieważ wyślemy do Ciebie zawartość uzupełnionego formularza.
UWAGA: W miejscach, gdzie należy złożyć podpis, wpisz imię i nazwisko osoby, która będzie podpisywała formularz po wydrukowaniu
4. WYDRUKUJ przesłany, uzupełniony już formularz. Dopilnuj, aby podpisała go osoba wskazana w formularzu, obok imienia i nazwiska.

PAMIĘTAJ! Nie wyrzucaj podpisanego formularza. Konieczne będzie dostarczenie go do naszej Szkoły po ustaniu zagrożeń epidemicznych.

Pozostałe wymagane dokumenty możesz przesłać do nas poprzez odpowiednio przygotowany system wysyłki plików – KLIKNIJ TUTAJ.

FORMULARZ TRADYCYJNY

1. Pobierz formularz na swój komputer
Dla Kandydatek i Kandydatów ów do Technikum na oba kierunki – KLIKNIJ TUTAJ
Możesz pobrać również STĄD w formacie Word lub PDF
Dla Kandydatek i Kandydatów do Szkoły BranżowejKLIKNIJ TUTAJ
Możesz pobrać również STĄD w formacie Word lub PDF
2. Wydrukuj
3. Uzupełnij
4. PODPISZ i dopilnuj, aby podpisał go Twój Rodzic lub Opiekun
5. Zeskanuj lub zrób wyraźne zdjęcie.
6. Wyślij go do nas korzystając z niniejszej strony (Kliknij TUTAJ aby przejść do formularza wysyłki)

PAMIĘTAJ! Nie wyrzucaj podpisanego formularza. Konieczne będzie dostarczenie go do naszej Szkoły po ustaniu zagrożeń epidemicznych.

Pozostałe wymagane dokumenty możesz przesłać do nas dokładnie tym samym sposobem, oczywiście po uzyskaniu ich z Twojej obecnej szkoły.

FORMULARZE ZAPISU ONLINE
WYPEŁNIAJĄ KANDYDACI DO TECHNIKUM - oba kierunki
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Sióstr Niepokalanek
im. Królowej Polski
33-300 Nowy Sącz, ul. Poniatowskiego 7
tel. (018) 442 04 04
sniep@ns.home.pl | www.szkola.bialyklasztor.pl


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
WYPEŁNIAJĄ KANDYDACI DO SZKOŁY BRANŻOWEJ
Branżowa Szkoła I StopniaSióstr Niepokalanek
im. Królowej Polski
33-300 Nowy Sącz, ul. Poniatowskiego 7
tel. (018) 442 04 04
sniep@ns.home.pl | www.szkola.bialyklasztor.pl


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
SYSTEM WYSYŁKI PLIKÓW
FORMULARZ ON-LINE
WYŚLIJ SKANY/ZDJĘCIA

Aby dodać kilka plików jednocześnie - trzymaj wciśnięty klawisz CTRL i klikaj lewym przyciskiem myszy na pliki do wysłania.
FORMULARZ TRADYCYJNY
WYŚLIJ SKANY/ZDJĘCIA

Aby dodać kilka plików jednocześnie - trzymaj wciśnięty klawisz CTRL i klikaj lewym przyciskiem myszy na pliki do wysłania.

INFORMACJA O SZKOLE I KIERUNKACH NAUCZANIA

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

SZKOŁA
BRANŻOWA
I STOPNIA

KUCHARZ

Kierunki kształcenia

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
Sióstr Niepokalanek

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z organizacją, kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych w zakładach świadczących usługi gastronomiczne. Typowymi miejscami pracy technika organizacji usług gastronomicznych są restauracje, kafeterie, snack-bary, kawiarnie. Może być on również zatrudniony w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na promach i statkach. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

PLAN NAUCZANIA obejmuje

 

 • przedmioty ogólnokształcące, m. in.: j. angielski, j. niemiecki,
 • w zakresie rozszerzonym: biologia, j. angielski

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 

 • wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii,
 • język angielski zawodowy,
 • działalność gospodarcza w gastronomii,
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
 • zasady żywienia,
 • organizacja produkcji gastronomicznej,
 • usługi gastronomiczne,
 • pracownia gastronomiczna,
 • pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej,
 • pracownia obsługi klienta,
 • praktyka zawodowa: 4 tygodnie.

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Czego się nauczysz:
• języka angielskiego zawodowego,
• organizowania i obsługi imprez i wycieczek turystycznych, krajowych i zagranicznych,
• planowania i kalkulacji kosztów usług turystycznych,
• planowania tras podróży, dokonywania rezerwacji w hotelach i restauracjach, dokonywania zakupu biletów na atrakcje turystyczne oraz innych usług dla klientów,
• obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
• geografii turystycznej,
• marketingu usług turystycznych,

Praktyki zawodowe (12 tygodni)

Zostań pasjonatem turystyki.

PLAN NAUCZANIA obejmuje

 

 • przedmioty ogólnokształcące, m. in.: język angielski i j.niemiecki, geografia, historia lub język angielski na poziomie rozszerzonym

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 

 • język angielski zawodowy,
 • podstawy turystyki,
 • obsługa ruchu turystycznego,
 • geografia turystyczna,
 • marketing usług turystycznych,
 • obsługa informatyczna w turystyce,
 • zajęcia praktyczne,
 • specjalizacja (kurs pilotów wycieczek zagranicznych),
 • praktyki zawodowe (12 tygodni)

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW PRAGNĄCYCH KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W TECHNIKUM W SZKOLE SIÓSTR NIEPOKALANEK

 

WYMAGANE DOKUMENTY – informacja do wydrukowania (te same informacje zamieszczono na dole strony, nie ma konieczności drukowania tego dokumentu)- KLIKNIJ TUTAJ (format PDF)

Kierunki kształcenia

Branżowa Szkoła
I stopnia

Zawód: KUCHARZ

3-letnia szkoła przygotowująca do zawodu. Praktyki realizowane są w szkole w ramach zajęć praktycznych. Praktyka zawodowa w zakładzie pracy 4 tygodnie w klasie II. Szkoła stwarza możliwość nadrobienia zaległości naukowych i podjęcia dalszego kształcenia w liceum lub w Branżowej Szkole II stopnia.  Absolwenci są chętnie zatrudniani przez pracodawców.

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA KANDYDATEK i KANDYDATÓW PRAGNĄCYCH KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA – KLIKNIJ TUTAJ (format WORD) lub TUTAJ (format PDF)

WYMAGANE DOKUMENTY – informacja do wydrukowania (te same informacje zamieszczono na dole strony, nie ma konieczności drukowania tego dokumentu)- KLIKNIJ TUTAJ (format PDF)

WAŻNE INFORMACJE

Poniższe informacje obowiązują dla obu form kształcenia: Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie i Branżowa Szkoła I Stopnia

Kandydatów do szkoły

zapraszamy do ostatecznego potwierdzenia wyboru szkoły w dniach

9 lipca 2024 r. od godziny 10:00-16:00 oraz 10 lipca 2024 r. w godz. 10:00-16:00.

Należy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu po VIII klasie oraz kartę informacyjną – potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej. Istnieje możliwość przyjazdu w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.. Zapraszamy!

Wymagane dokumenty dla Kandydatek i Kandydatów kończących szkołę podstawową

 • Kwestionariusz osobowy,
 • 3 zdjęcia,
 • świadectwo ukończenia klasy VII,
 • wykaz ocen I półrocza klasy VIII,
 • świadectwo Chrztu świętego,
 • opinia wychowawcy klasy,
 • opinia księdza proboszcza lub katechety.

Po zakończeniu roku szkolnego

 • oryginał świadectwa ukończenia VIII klasy
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu po VIII klasie
 • karta informacyjna – potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej

Do 1 września

 • karta zdrowia ucznia
 • dowód osobisty (dotyczy mieszkanek internatu)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (wydawane na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę),
 • pracownicza książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Nasza lokalizacja

  Nasza lokalizacja

   33-300 Nowy Sącz,
   ul. Poniatowskiego 7

    Telefony

     Telefony

      (018) 442-04-04,
      (018) 443-83-47

       Adres e-mail

        Adres e-mail

         Nasze konta bankowe

          Nasze konta bankowe

           Nazwa rachunku:
           Branżowa Szkoła I Stopnia Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
           BS – Nowy Sącz
           Nr rachunku: 77 88110006 0000 0043 5828 0001

           Nazwa rachunku:
           TGH Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
           BS – Nowy Sącz
           Nr rachunku: 17 88110006 0000 0000 0127 0001

            Podziel się!

            Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.