REKRUTACJA ONLINE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Tu możesz zapisać się do naszej Szkoły

Kliknij przycisk, aby przejść do rekrutacji ONLINE do obu szkół

INFORMACJE O ZAPISACH ON-LINE

Szanowni Państwo, Szanowne Kandydatki
Biorą pod uwagę obecną sytuację w naszym kraju oraz ogromną ilość ograniczeń związanych z przemieszczaniem się i organizowaniem różnego rodzaju spotkań, uruchamiamy dla Was platformę rekrutacyjną do obu naszych szkół.
Sposób zapisywania do szkół jest bardzo podobny i maksymalnie uproszczony. Musimy pamiętać jednak o tym, aby wszystkie formalności były spełnione. Dlatego prosimy o zapoznanie się z informacjami o sposobie rekrutacji.
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
Szanowni Państwo, Szanowne Kandydatki
Do naszych Szkół można się zapisać na dwa sposoby (DWIE ŚCIEŻKI):
1. Wypełnienie FORMULARZA ON-LINE z takimi samymi pytaniami i polami, jak w tradycyjnym kwestionariuszu (ścieżka zielona),
lub
2. Pobranie na swój komputer KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO odpowiedniego dla wybranej szkoły i kierunku, wydrukowanie, wypełnieni o odesłanie za pomocą niniejszej strony do nas (ścieżka niebieska).

Obie ścieżki są równoważne, żadna z nich nie zwiększa ani nie zmniejsza szans Kandydatki na przyjęcie. Obie są jedynie pomocą w dopełnieniu obowiązku rekrutacyjnego.

Nie musisz do nas przyjeżdżać osobiście. PONIŻEJ WYJAŚNIENIE OBU ŚCIEŻEK REKRUTACJI

FORMULARZ ON-LINE
1. KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZEJŚĆ DO FORMULARZA
2. Wypełnij formularz. Poproś Rodziców o zaznaczenie odpowiednich zgód i potwierdzeń.
3. Wciśnij WYŚLIJ FORMULARZ. Sprawdź swoją skrzynkę e-mail, ponieważ wyślemy do Ciebie zawartość uzupełnionego formularza.
UWAGA: W miejscach, gdzie należy złożyć podpis, wpisz imię i nazwisko osoby, która będzie podpisywała formularz po wydrukowaniu
4. WYDRUKUJ przesłany, uzupełniony już formularz. Dopilnuj, aby podpisała go osoba wskazana w formularzu, obok imienia i nazwiska.

PAMIĘTAJ! Nie wyrzucaj podpisanego formularza. Konieczne będzie dostarczenie go do naszej Szkoły po ustaniu zagrożeń epidemicznych.

Pozostałe wymagane dokumenty możesz przesłać do nas poprzez odpowiednio przygotowany system wysyłki plików – KLIKNIJ TUTAJ.

FORMULARZ TRADYCYJNY
1. Pobierz formularz na swój komputer
Dla Kandydatek do Technikum na oba kierunki – KLIKNIJ TUTAJ
Możesz pobrać również STĄD w formacie Word lub PDF
Dla Kandydatek do Szkoły BranżowejKLIKNIJ TUTAJ
Możesz pobrać również STĄD w formacie Word lub PDF
2. Wydrukuj
3. Uzupełnij
4. PODPISZ i dopilnuj, aby podpisał go Twój Rodzic lub Opiekun
5. Zeskanuj lub zrób wyraźne zdjęcie.
6. Wyślij go do nas korzystając z niniejszej strony (Kliknij TUTAJ aby przejść do formularza wysyłki)

PAMIĘTAJ! Nie wyrzucaj podpisanego formularza. Konieczne będzie dostarczenie go do naszej Szkoły po ustaniu zagrożeń epidemicznych.

Pozostałe wymagane dokumenty możesz przesłać do nas dokładnie tym samym sposobem, oczywiście po uzyskaniu ich z Twojej obecnej szkoły.

FORMULARZE ZAPISU ONLINE
WYPEŁNIAJĄ KANDYDATKI DO TECHNIKUM - oba kierunki
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Sióstr Niepokalanek
im. Królowej Polski
33-300 Nowy Sącz, ul. Poniatowskiego 7
tel. (018) 442 04 04
sniep@ns.home.pl | www.szkola.bialyklasztor.pl


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
WYPEŁNIAJĄ KANDYDATKI DO SZKOŁY BRANŻOWEJ
Branżowa Szkoła I StopniaSióstr Niepokalanek
im. Królowej Polski
33-300 Nowy Sącz, ul. Poniatowskiego 7
tel. (018) 442 04 04
sniep@ns.home.pl | www.szkola.bialyklasztor.pl


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
SYSTEM WYSYŁKI PLIKÓW
FORMULARZ ON-LINE
WYŚLIJ SKANY/ZDJĘCIA

Aby dodać kilka plików jednocześnie - trzymaj wciśnięty klawisz CTRL i klikaj lewym przyciskiem myszy na pliki do wysłania.
FORMULARZ TRADYCYJNY
WYŚLIJ SKANY/ZDJĘCIA

Aby dodać kilka plików jednocześnie - trzymaj wciśnięty klawisz CTRL i klikaj lewym przyciskiem myszy na pliki do wysłania.

INFORMACJA O SZKOLE I KIERUNKACH NAUCZANIA

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

SZKOŁA
BRANŻOWA
I STOPNIA

KUCHARZ

Kierunki kształcenia

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
Sióstr Niepokalanek

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z organizacją, kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych w zakładach świadczących usługi gastronomiczne. Typowymi miejscami pracy technika organizacji usług gastronomicznych są restauracje, kafeterie, snack-bary, kawiarnie. Może być on również zatrudniony w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na promach i statkach. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

PLAN NAUCZANIA obejmuje

 

 • przedmioty ogólnokształcące, m. in.: j. angielski, j. niemiecki,
 • w zakresie rozszerzonym: biologia, j. angielski

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 

 • wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii,
 • język angielski zawodowy,
 • działalność gospodarcza w gastronomii,
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
 • zasady żywienia,
 • organizacja produkcji gastronomicznej,
 • usługi gastronomiczne,
 • pracownia gastronomiczna,
 • pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej,
 • pracownia obsługi klienta,
 • praktyka zawodowa: 4 tygodnie.

Technik organizacji turystyki

Jest to zawód dający duże możliwości na rynku pracy. Program przewiduje przygotowanie do pracy w biurach podróży, ale nabyte umiejętności pozwolą absolwentce odnaleźć się na wielu atrakcyjnych stanowiskach pracy. Znakomici nauczyciele oraz systematyczne konwersacje z native speakerem stanowią gwarancję nabycia umiejętności posługiwania się językami obcymi (j. angielski, j. niemiecki). Nowocześnie wyposażone pracownie, zwłaszcza informatyczna, umożliwią absolwentce profesjonalną obsługę sprzętu elektronicznego spotykanego w biurach, a dbałość o wysoką kulturę osobistą pomoże w dorosłym życiu osobistym i zawodowym.

PLAN NAUCZANIA obejmuje

 

 • przedmioty ogólnokształcące, m. in.: język angielski i j.niemiecki, geografia, historia lub język angielski na poziomie rozszerzonym

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 

 • język angielski zawodowy,
 • podstawy turystyki,
 • obsługa ruchu turystycznego,
 • geografia turystyczna,
 • marketing usług turystycznych,
 • obsługa informatyczna w turystyce,
 • zajęcia praktyczne,
 • specjalizacja (kurs pilotów wycieczek zagranicznych),
 • praktyki zawodowe (12 tygodni)

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA KANDYDATEK PRAGNĄCYCH KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W TECHNIKUM W SZKOLE SIÓSTR NIEPOKALANEK

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO TECHNIKUM – dla dziewcząt, które ukończyły szkołę podstawowąKLIKNIJ TUTAJ (format WORD) lub TUTAJ (format PDF)

WYMAGANE DOKUMENTY – informacja do wydrukowania (te same informacje zamieszczono na dole strony, nie ma konieczności drukowania tego dokumentu)- KLIKNIJ TUTAJ (format PDF)

Kierunki kształcenia

Branżowa Szkoła
I stopnia

Zawód: KUCHARZ

3-letnia szkoła przygotowująca do zawodu. Praktyki realizowane są w szkole w ramach zajęć praktycznych. Praktyka zawodowa w zakładzie pracy 4 tygodnie w klasie II. Szkoła stwarza możliwość nadrobienia zaległości naukowych i podjęcia dalszego kształcenia w liceum. Absolwentki są chętnie zatrudniane przez pracodawców.

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA KANDYDATEK PRAGNĄCYCH KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA

 

PODANIE O PRZYJĘCIE – dla dziewcząt, które ukończyły szkołę podstawowąKLIKNIJ TUTAJ (format WORD) lub TUTAJ (format PDF)
WYMAGANE DOKUMENTY – informacja do wydrukowania (te same informacje zamieszczono na dole strony, nie ma konieczności drukowania tego dokumentu)- KLIKNIJ TUTAJ (format PDF)

WAŻNE INFORMACJE

Kandydatki do szkoły zapraszamy do ostatecznego potwierdzenia wyboru szkoły w dniach 26 czerwca 2020r. od godziny 11-16 oraz 27 czerwca 2020 r. w godz. 10.00 – 16.00. Należy dostarczyć: oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej, oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu po VIII klasie oraz kartę informacyjną – potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej. Jest możliwość przyjazdu w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu. Zapraszamy!

Poniższe informacje obowiązują dla obu form kształcenia: Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie i Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia

Wymagane dokumenty dla kandydatek kończących szkołę podstawową

 • Kwestionariusz osobowy,
 • 3 zdjęcia,
 • świadectwo ukończenia klasy VII,
 • wykaz ocen I półrocza klasy VIII,
 • świadectwo Chrztu świętego,
 • opinia wychowawcy klasy,
 • opinia księdza proboszcza lub katechety.

Po zakończeniu roku szkolnego

 • oryginał świadectwa ukończenia VIII klasy
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu po VIII klasie
 • karta informacyjna – potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej

Do 1 września

 • karta zdrowia ucznia
 • dowód osobisty (dotyczy mieszkanek internatu)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (wydawane na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę),
 • pracownicza książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Nasza lokalizacja

  Nasza lokalizacja

   33-300 Nowy Sącz,
   ul. Poniatowskiego 7

    Telefony

     Telefony

      (018) 442-04-04,
      (018) 443-83-47

       Adres e-mail

        Adres e-mail

         Nasze konta bankowe

          Nasze konta bankowe

           Nazwa rachunku:
           Branżowa Szkoła I Stopnia Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
           BS – Nowy Sącz
           Nr rachunku: 77 88110006 0000 0043 5828 0001

           Nazwa rachunku:
           TGH Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
           BS – Nowy Sącz
           Nr rachunku: 17 88110006 0000 0000 0127 0001

            Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.