REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Poniżej znajdziesz informacje o zasadach rekrutacji oraz o kształceniu w wybranym przez Ciebie kierunku.
Nasza kadra nauczycieli i opiekunów zadba o to, aby nasza szkoła stała się Twoim domem.

Kliknij przycisk, aby przejść do rekrutacji ONLINE do obu szkół

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

SZKOŁA
BRANŻOWA
I STOPNIA

KUCHARZ

Kierunki kształcenia

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
Sióstr Niepokalanek

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z organizacją, kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych w zakładach świadczących usługi gastronomiczne. Typowymi miejscami pracy technika organizacji usług gastronomicznych są restauracje, kafeterie, snack-bary, kawiarnie. Może być on również zatrudniony w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na promach i statkach. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

PLAN NAUCZANIA obejmuje

 

 • przedmioty ogólnokształcące, m. in.: j. angielski, j. niemiecki,
 • w zakresie rozszerzonym: biologia, j. angielski

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 

 • wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii,
 • język angielski zawodowy,
 • działalność gospodarcza w gastronomii,
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
 • zasady żywienia,
 • organizacja produkcji gastronomicznej,
 • usługi gastronomiczne,
 • pracownia gastronomiczna,
 • pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej,
 • pracownia obsługi klienta,
 • praktyka zawodowa: 4 tygodnie.

Technik organizacji turystyki

Jest to zawód dający duże możliwości na rynku pracy. Program przewiduje przygotowanie do pracy w biurach podróży, ale nabyte umiejętności pozwolą absolwentce odnaleźć się na wielu atrakcyjnych stanowiskach pracy. Znakomici nauczyciele oraz systematyczne konwersacje z native speakerem stanowią gwarancję nabycia umiejętności posługiwania się językami obcymi (j. angielski, j. niemiecki). Nowocześnie wyposażone pracownie, zwłaszcza informatyczna, umożliwią absolwentce profesjonalną obsługę sprzętu elektronicznego spotykanego w biurach, a dbałość o wysoką kulturę osobistą pomoże w dorosłym życiu osobistym i zawodowym.

PLAN NAUCZANIA obejmuje

 

 • przedmioty ogólnokształcące, m. in.: język angielski i j.niemiecki, geografia, historia lub język angielski na poziomie rozszerzonym

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 

 • język angielski zawodowy,
 • podstawy turystyki,
 • obsługa ruchu turystycznego,
 • geografia turystyczna,
 • marketing usług turystycznych,
 • obsługa informatyczna w turystyce,
 • zajęcia praktyczne,
 • specjalizacja (kurs pilotów wycieczek zagranicznych),
 • praktyki zawodowe (12 tygodni)

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA KANDYDATEK PRAGNĄCYCH KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W TECHNIKUM W SZKOLE SIÓSTR NIEPOKALANEK

 

PODANIE O PRZYJĘCIE – dla dziewcząt, które ukończyły szkołę podstawowąKLIKNIJ TUTAJ (format WORD) lub TUTAJ (format PDF)
WYMAGANE DOKUMENTY – informacja do wydrukowania (te same informacje zamieszczono na dole strony, nie ma konieczności drukowania tego dokumentu)- KLIKNIJ TUTAJ (format PDF)

Kierunki kształcenia

Branżowa Szkoła
I stopnia

Zawód: KUCHARZ

3-letnia szkoła przygotowująca do zawodu. Praktyki realizowane są w szkole w ramach zajęć praktycznych. Praktyka zawodowa w zakładzie pracy 4 tygodnie w klasie II. Szkoła stwarza możliwość nadrobienia zaległości naukowych i podjęcia dalszego kształcenia w liceum. Absolwentki są chętnie zatrudniane przez pracodawców.

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA KANDYDATEK PRAGNĄCYCH KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA

 

PODANIE O PRZYJĘCIE – dla dziewcząt, które ukończyły szkołę podstawowąKLIKNIJ TUTAJ (format WORD) lub TUTAJ (format PDF)
WYMAGANE DOKUMENTY – informacja do wydrukowania (te same informacje zamieszczono na dole strony, nie ma konieczności drukowania tego dokumentu)- KLIKNIJ TUTAJ (format PDF)

WAŻNE INFORMACJE

Kandydatki do szkoły zapraszamy do ostatecznego potwierdzenia wyboru szkoły w dniach 26 czerwca 2020r. od godziny 11-16 oraz 27 czerwca 2020 r. w godz. 10.00 – 16.00. Należy dostarczyć: oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej, oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu po VIII klasie oraz kartę informacyjną – potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej. Jest możliwość przyjazdu w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu. Zapraszamy!

Poniższe informacje obowiązują dla obu form kształcenia: Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie i Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia

Wymagane dokumenty dla kandydatek kończących szkołę podstawową

 • Kwestionariusz osobowy,
 • 3 zdjęcia,
 • świadectwo ukończenia klasy VII,
 • wykaz ocen I półrocza klasy VIII,
 • świadectwo Chrztu świętego,
 • opinia wychowawcy klasy,
 • opinia księdza proboszcza lub katechety.

Po zakończeniu roku szkolnego

 • oryginał świadectwa ukończenia VIII klasy
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu po VIII klasie
 • karta informacyjna – potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej

Do 1 września

 • karta zdrowia ucznia
 • dowód osobisty (dotyczy mieszkanek internatu)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (wydawane na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę),
 • pracownicza książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Nasza lokalizacja

  Nasza lokalizacja

   33-300 Nowy Sącz,
   ul. Poniatowskiego 7

    Telefony

     Telefony

      (018) 442-04-04,
      (018) 443-83-47

       Adres e-mail

        Adres e-mail

         Nasze konta bankowe

          Nasze konta bankowe

           Nazwa rachunku:
           Branżowa Szkoła I Stopnia Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
           BS – Nowy Sącz
           Nr rachunku: 77 88110006 0000 0043 5828 0001

           Nazwa rachunku:
           TGH Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
           BS – Nowy Sącz
           Nr rachunku: 17 88110006 0000 0000 0127 0001

            Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.