Kierunki kształcenia

 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Sióstr Niepokalanek

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z organizacją, kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych w zakładach świadczących usługi gastronomiczne. Typowymi miejscami pracy technika organizacji usług gastronomicznych są restauracje, kafeterie, snack-bary, kawiarnie. Może być on również zatrudniony w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na promach i statkach. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

Plan nauczania

Obejmuje:
przedmioty ogólnokształcące, m. in.: j. angielski, j. niemiecki, w zakresie rozszerzonym: biologia, j. angielski

Przedmioty zawodowe
 • wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii,
 • język angielski zawodowy,
 • działalność gospodarcza w gastronomii,
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
 • zasady żywienia,
 • organizacja produkcji gastronomicznej,
 • usługi gastronomiczne,
 • pracownia gastronomiczna,
 • pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej,
 • pracownia obsługi klienta,
 • praktyka zawodowa: 4 tygodnie.

Technik obsługi turystycznej

Jest to zawód dający duże możliwości na rynku pracy. Program przewiduje przygotowanie do pracy w biurach podróży, ale nabyte umiejętności pozwolą absolwentce odnaleźć się na wielu atrakcyjnych stanowiskach pracy. Znakomici nauczyciele oraz systematyczne konwersacje z native speakerem stanowią gwarancję nabycia umiejętności posługiwania się językami obcymi (j. angielski, j. niemiecki). Nowocześnie wyposażone pracownie, zwłaszcza informatyczna, umożliwią absolwentce profesjonalną obsługę sprzętu elektronicznego spotykanego w biurach, a dbałość o wysoką kulturę osobistą pomoże w dorosłym życiu osobistym i zawodowym.

Plan nauczania

Obejmuje:
przedmioty ogólnokształcące, m. in.: język angielski i j.niemiecki, geografia, historia lub język angielski na poziomie rozszerzonym

Przedmioty zawodowe
 • język angielski zawodowy,
 • podstawy turystyki,
 • obsługa ruchu turystycznego,
 • geografia turystyczna,
 • marketing usług turystycznych,
 • obsługa informatyczna w turystyce,
 • zajęcia praktyczne,
 • specjalizacja (kurs pilotów wycieczek zagranicznych),
 • praktyki zawodowe (12 tygodni)

Kierunki kształcenia

 Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia

zawód: kucharz

3-letnia szkoła przygotowująca do zawodu. Praktyki realizowane są w szkole w ramach zajęć praktycznych. Praktyka zawodowa w zakładzie pracy 4 tygodnie w klasie II. Szkoła stwarza możliwość nadrobienia zaległości naukowych i podjęcia dalszego kształcenia w liceum. Absolwentki są chętnie zatrudniane przez pracodawców.

Nie czekaj ani chwili!

Zapisz sie już dziś!

Ważne informacje

 1. Do szkoły przyjmowane są dziewczęta, które pragną kształcić się w szkole katolickiej.
 2. Dokumenty przyjmowane są od 1 lutego do wyczerpania limitu miejsc.
 3. O przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana z kandydatką w obecności rodziców w dniu składania dokumentów. Kandydatka powinna mieć dwie ostatnio ustalone oceny zachowania przynajmniej dobre.
 4. Przyjęcie do szkoły kandydatki zamiejscowej jest jednoznaczne z przydzieleniem miejsca w internacie.

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie i Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia

Wymagane dokumenty dla kandydatek kończących gimnazjum i szkołę podstawową
 • kwestionariusz osobowy, ściągnij-TGH ściągnij-ZSG
 • 3 zdjęcia,
 • świadectwo ukończenia klasy II/ świadectwo ukończenia klasy VII,
 • wykaz ocen z I półrocza klasy III/ wykaz ocen I półrocza klasy VIII,
 • świadectwo Chrztu świętego,
 • opinia wychowawcy klasy,
 • opinia księdza proboszcza lub katechety
Po zakończeniu roku szkolnego
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/ VIII klasy
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego/ po VIII klasie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie
  (wydawane na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę),
 • pracownicza książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • karta informacyjna – potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej
Do 1 września
 • karta zdrowia ucznia,
 • dowód osobisty (dotyczy mieszkanek internatu).

Kandydatki do szkoły zapraszamy do ostatecznego potwierdzenia wyboru szkoły w dniach 21 czerwca od godziny 11-16 oraz 22 czerwca 2019 r. w godz. 10.00 – 16.00. Należy dostarczyć: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz kartę informacyjną – potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej. Jest możliwość przyjazdu w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu. Zapraszamy!

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE

Nasza lokalizacja

Nasza lokalizacja

33-300 Nowy Sącz,
ul. Poniatowskiego 7

Telefony

Telefony

(018) 442-04-04,
(018) 443-83-47

Adres e-mail

Adres e-mail

Nasze konta bankowe

Nasze konta bankowe

Nazwa rachunku:
Branżowa Szkoła I Stopnia Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
BS – Nowy Sącz
Nr rachunku: 77 88110006 0000 0043 5828 0001

Nazwa rachunku:
TGH Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
BS – Nowy Sącz
Nr rachunku: 17 88110006 0000 0000 0127 0001