9 kwietnia  wiele z nas podjęło zobowiązanie duchowej adopcji dziecka zagrożonego aborcją.