10 stycznia spotkałyśmy się z s.Bartłomieją. Prelekcja siostry dotyczyła współczesnych zagrożeń wśród młodzieży.