W czwartek 23 listopada  w naszej szkole bawiłyśmy się na Balu Jesiennym. Był on połączony ze szkolnym konkursem piosenki „Cecyliada” Miejsce pierwsze zdobyła klasa IV T – tegoroczne maturzystki, miejsce drugie klasa IIIT i m iejsce trzecie – klasy IT i IB. Gratulujemy!!!

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA