Wycieczka klasy IIIZ

W dniach 23-25 maja, wraz z s. Brygidą i z. Marceliną byłyśmy na wycieczce./Klasa III Z/ Celem pierwszego dnia był Ojcowski Park Narodowy /-Jaskinia Łokietka, Ciasne Skałki i Brama krakowska, Doliną Prądnika, Ojców z Ruinami zamku, Kaplica na Wodzie, Pieskowa Skała i Maczuga Herkulesa./ Przez cały dzień pogoda dopisywała i humory też. W drugim dniu pojechałyśmy do Częstochowy. Wstałyśmy wcześnie rano, żeby zdążyć na odsłonięcie obrazu i Mszę św. Nie było jeszcze dużo ludzi. Był czas na Drogę Krzyżowa, osobistą modlitwę.

27.04.2017 - Pożegnanie Maturzystek

27 kwietnia w naszej szkole pożegnałyśmy uczennice klasy maturalnej. Po Mszy Świętej , na sali gimnastycznej siostra dyrektor wręczyła świadectwa ukończenia szkoły, wiele z nich miało wymalowany na sobie czerwony pasek, oraz nagrody książkowe za 4 - letnie zasługi szkolne. Potem klasa pierwsza technikum zaprezentowała przedstawienie "Mały Książę". Następnie same już maturzystki dziękowały siostrom, nauczycielom i koleżankom za wspólne 4 lata. Po nich nastąpiła uroczysta kolacja w gronie uczennic klasy IV, ich rodziców, sióstr i nauczycieli.

Rekrutacja na nowy rok szkolny

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły. Od września 2017 roku w klasie pierwszej uczennice rozpoczną naukę w dwóch szkołach. W 4-letnim technikum oraz 3-letniej szkole branżowej I stopnia (dawna szkoła zawodowa). Chętne kandydatki zachęcamy do osobistego odwiedzenia nas, zwłaszcza podczas ferii zimowych lub do kontaktu telefonicznego. Dokumenty można składać już od 1 lutego 2017 r.
Więcej szczegółów znajduje się na naszej stronie w zakładce rekrutacja.

"O finansach - między nami kobietami"

Od dnia 27.09.2016r. w naszej szkole realizowany jest projekt z Narodowym Bankiem Polskim "O finansach - między nami kobietami". Składa się z kilku etapów edukacyjnych.
I etap 6-10 października 2016: Pojęcia ekonomiczne - nie takie straszne jak piszą. Etap ten obejmuje zagadnienia z rynku finansowego w Polsce: PKB, stopy procentowe, inflacja - deflacja, funkcje i zadania NBP. Uczennice poznają stronę internetową NBP oraz portal portal NBPortal. Część materiałów zostanie wykorzystana do projektu grupowego.